Inschrijvingen

Ouders kunnen vrijblijvend een afspraak maken om een bezoek te brengen aan de school. Wij geven dan een rondleiding, bezorgen alle nodige informatie en antwoorden op al jullie vragen.

Onze inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 starten vanaf 4 maart. Je kan telefonisch een afspraak maken om je kind in te schrijven.

Wat heb je nodig voor de inschrijving?

1. Identiteitsbewijs: Kids-ID of ISI+ kaart

2. In geval van co-ouderschap: gegevens van beide ouders

3. Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (IAC verslag):
Voor de toelating in het buitengewoon onderwijs is een verslag van het CLB vereist waaruit blijkt dat buitengewoon onderwijs nodig is, met aanduiding van een attest type basisaanbod, type 2 of type 9. Indien er nog geen verslag is, hebben we een intentieverklaring van het CLB nodig dat dit nog zal opgemaakt worden.

4. Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling (het laatste rapport, handelings- of ondersteuningsplan, verslag van diagnose of opname, verslagen van thuisbegeleiding...)

Schooluren

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag

Toezicht
8u25 - 8u55
1ste lesuur
08u55 - 09u45
2de lesuur
09u45 - 10u35
Speeltijd
10u35 - 10u50
3de lesuur
10u50 - 11u40
Middag
11u40 - 12u40
4de lesuur
12u40 - 13u30
5de lesuur
13u30 - 14u20
Speeltijd
14u20 - 14u35
6de lesuur
14u35 - 15u25
Toezicht
15u25 - 15u40

Woensdag

Toezicht
8u25 - 8u55
1ste lesuur
08u55 - 09u45
2de lesuur
09u45 - 10u35
Speeltijd
10u35 - 10u45
3de lesuur
10u45 - 11u40
4de lesuur
11u40 - 12u25
Toezicht
12u25 - 12u40
277178625_5629862623704285_631347470204209164_n

Aandachtspunt

De school is niet verantwoordelijk voor de leerlingen die vroeger aanwezig zijn dan 8u25 en voor de leerlingen die langer dan 15u40 op school blijven. Er kan bij gebeurlijke ongevallen dan geen beroep gedaan worden op de schoolverzekering.

Voor- en naschoolse opvang

Onze school voorziet zelf geen voor- en naschoolse opvang. Wel kan u gebruik maken van een opvang in uw buurt (indien de bus hier mag komen) of van de gemeentelijke opvang 't Klokhuisje in Kortessem.

U kan steeds met uw vragen terecht bij de directie.

Maaltijden

Wij bieden geen warme maaltijd aan op school. Leerlingen brengen zelf lunch en stukje fruit en/of een koekje mee.

We zijn een gezonde school; leerlingen drinken water en laten frisdranken en ongezonde snacks thuis.

We doen mee aan 'Oog voor Lekkers'. Wie dit wil, kan voor een kleine prijs één keer per week een lekker stuk fruit bestellen.

280290593_422481323216189_9001404733044767532_n

Kalender

schooljaar 2023 - 2024

316420673_589992099798443_8642984592035682771_n

EERSTE TRIMESTER

 • FACULTATIEVE VERLOFDAG: maandag 2.10.2023
 • OUDERCONTACT: donderdag 26.10.2023
 • HERFSTVAKANTIE: vanaf 28.10.2023 tot en met 5.11.2023
 • WAPENSTILSTAND: woensdag 11.11.2023
 • PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: vrijdag 1.12.2023
 • KERSTVAKANTIE: vanaf 23.12.2023 tot en met 7.01.2024

TWEEDE TRIMESTER

 • OUDERCONTACT: donderdag 8.02.2024
 • KROKUSVAKANTIE: vanaf 10.02.2024 tot en met 18.02.2024
 • PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: maandag 11.03.2024
 • PAASVAKANTIE: vanaf 30.03.2024 tot en met 14.04.2024
331014306_592426926091737_8137896385876563100_n
281065560_430195385778116_7564850770637675704_n

DERDE TRIMESTER

 • FEEST VAN DE ARBEID: woensdag 1.05.2024
 • FACULTATIEVE VERLOFDAG: woensdag 8.05.2024
 • HEMELVAART + BRUGDAG: donderdag 9.05.2024 en vrijdag 10.05.2024
 • PINKSTERMAANDAG: maandag 20.05.2024
 • SCHOOLFEEST: zaterdag 25.05.2024
 • PEDAGOGISCHE STUDIEDAG + FACULTATIEVE VERLOFDAG: maandag 27.05.2024
 • OUDERCONTACT + SCHOOLVERLATERSFEEST laatstejaarsleerlingen: donderdag 27.06.2024
Scroll to Top