Schoolteam

Ons schoolteam

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling staat dagelijks een deskundig en multidisciplinair team klaar.
SAMEN staan we STERK!
SAMEN willen we ieder kind doen STRALEN!

Beleidsteam

De directie geeft samen met de 2 orthopedagogen, de leerlingenbegeleidster en de sociaal verpleegkundige richting aan het team. Ze zetten samen de krijtlijnen van het beleid uit.

Klasleerkrachten

De klasleerkrachten zetten zich dagelijks in om ieder kind te doen stralen. Hij of zij past het onderwijsaanbod adequaat aan aan de behoeften van iedere leerling.

Via nascholingen willen we steeds beter voorbereid zijn op het werken met kinderen die moeilijkheden ervaren.

Bijzondere leermeesters

De bijzondere leerkrachten staan in voor een specifiek vakgebied en passen hun leerinhouden aan aan het niveau van de leerlingen:

 • leerkrachten lichamelijke opvoeding verzorgen de lessen lichamelijke opvoeding. Hierbij ligt vooral de nadruk op uithouding, kracht, kennismaken met en plezier beleven aan allerhande sporten.
 • leerkrachten manuele opvoeding stimuleren tijdens de lessen crea de leerlingen om creatief te zijn en een kijk te hebben op kunst.
 • leerkrachten muzikale en verbale expressie besteden aandacht aan muziek en drama
 • leerkrachten levensbeschouwelijke vakken leiden de leerlingen in in een levensbeschouwelijk vak dat door ouders is gekozen.

Paramedici

Ook nog heel wat andere begeleiders staan dagelijks in om elke leerling individueel maximale kansen te bieden om te ontwikkelen en te leren. Naast individuele en groepsbegeleidingen werken zij ook klasintern en delen hun expertise met collega's.

Onze school heeft een uitgebreid paramedisch team:

 • orthopedagogen: zij zijn het aanspreekpunt van de school over een leerling, ze sturen het zoekproces naar prioritaire doelen en een gepaste aanpak om aan de doelen te werken en dit alles in overleg met het team, de ouders en mogelijke externe partners.
 • ergotherapeuten: zij begeleiden de leerlingen op vlak van fijne motoriek, schrijfmotoriek, psychomotoriek en ruimtelijke oriëntatie.
 • kinesitherapeuten: zij werken met de leerlingen aan kracht, lateralisatie, uithouding en evenwicht.
 • logopedisten: zij leggen de focus in hun begeleidingen op mondmotoriek, eetbegeleiding, taal- en communicatieve vaardigheden en leerstoornissen.
 • sociaal verpleegkundige: naast medische begeleiding en medicatietoediening is haar taak ook de opvolging van de sociale context van alle leerlingen.
 • kinderverzorgsters: zij begeleiden de zelfredzaamheid en starten de zindelijkheidstraining van leerlingen op.

Directie en administratief medewerkers

foto-linda-277x300

Linda Croughs

Directeur
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

Annick

Administratief medewerker
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

Peggy

Administratief medewerker

Beleidsteam 

meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Liesbeth

Orthopedagoge
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Bo

Orthopedagoge
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Veerle

Leerlingbegeleidster
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Martine

Sociaal verpleegkundige

Klasleerkrachten

meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Lieselot

Leerkracht kleuters
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Marie

Leerkracht kleuters
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Sarina

Leerkracht kleuters
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Dorothy

Leerkracht kleuters
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Ann

Leerkracht kleuters
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Britt

Leerkracht type 2
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Ilse

Leerkracht type 2
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Katie

Leerkracht type 2
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Veerle

Leerkracht type 2
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Davina

Leerkracht type 2 auti
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Kiara

Leerkracht type 2 auti
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Isabeau

Leerkracht type 2 auti
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Ann

Leerkracht type 2 auti
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

meester Tibo

Leerkracht type 2 auti
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Jolien

Leerkracht type 9
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Kristel

Leerkracht type 9
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Carla

Leerkracht type 9
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Lise-Anne

Leerkracht type 9
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Erika

Leerkracht type 9
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Gythe

Leerkracht type basisaanbod
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Renilde

Leerkracht type basisaanbod
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Kristel

Leerkracht type basisaanbod
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

meester Ronald

Leerkracht type basisaanbod

Bijzondere leermeesters

meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

meester Roel

Leerkracht LO
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

meester Nick

Leerkracht LO
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Pascale

Leerkracht LO, muziek, crea
IMG_20200228_120115-268x300

juf Els

Leerkracht muziek, crea
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Laura

Leerkracht LO, muziek, crea
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Fran

Leerkracht crea
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Lydia

Leerkracht zedenleer
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Veerle

Leerkracht zedenleer
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Helga

Leerkracht RKG
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Habiba

Leerkracht Islam
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Fatiha

Leerkracht Islam
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Sarah

Leerkracht TOAH & POAH
K2013-14-2736_00204-200x300

meester Erik

meester ICT
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Andrea

Leerkracht BLIO Beleidsondersteuner
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Zoe

Leerkracht BLIO + klasleerkracht

Paramedici 

meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Ann

logopediste
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Sandra

logopediste
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Anneleen

logopediste
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Anja

logopediste
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Sija

ergotherapeute
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Lien

ergotherapeute
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Betty

ergotherapeute
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Kim

ergotherapeute
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Nikki

kinésiste
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Elien

kinésiste
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Ite

kinésiste
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Leen

kinderverzorgster
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

juf Tatjana

kinderverzorgster
meisje-zelfvertrouwen-e1583310832859-215x300

meester Jarne

kinderverzorger

Onderhoudspersoneel

received_5775402764405801-300x300

Tom

onderhoud

Schoolreglement

Schoolraad

Onze schoolraad bestaat uit:

Ouders

 • Mevr. Cindy Steuperaert
 • Mevr. Nele Verstappen
 • Dhr. Wouter Casteels

Personeelsleden

 • Mevr. Liesbeth Claes
 • Mevr. Veerle Lipkens
 • Mevr. Conny Smets

Gecoöpteerde leden

 • Mevr. Chris Knaepen
 • Dhr. Françis Croes

De directeur en de beheerder zijn ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. De directeur en de beheerder mogen niet meestemmen. Zij kunnen wel advies geven aan de leden van de schoolraad.

Meer uitleg over de schoolraad, de bevoegdheden en de verkiezingen, ... vind je hier.

MFC

adres:

Tapstraat 12, 3720 Kortessem

meer informatie over het MFC vind hier.

Aanbod

We bieden onderwijs aan:

 • kinderen met een mentale beperking (attest type 2)
 • kinderen waarvoor het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs (attest type basisaanbod)
 • kinderen met autisme (attest type 9)

Onze troeven:

 • gespecialiseerde autiwerking voor kinderen met een attest type 9 en type 2 met of zonder autisme
 • leerlingenbegeleiding voor kinderen met socio-emotionele problemen
 • functioneel aanbod voor kinderen die moeilijk tot lezen en rekenen komen of voor kinderen bij wie het leerplezier zoek is
 • deskundige begeleiding bij eet- en drinkproblemen
 • klasinterne ondersteuning door paramedici en uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen leerkrachten en paramedici met hogere kans op automatisatie bij de leerlingen
 • SMOG-lessen op maat voor (groot)ouders, broers, zussen...
 • 7 speelplaatsen op maat
 • MFC en BUSO op dezelfde campus
Scroll to Top