Schoolvisie

We streven naar een goed welbevinden, de basis om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Onze drie belangrijkste waarden zijn respect, leerplezier en zelfvertrouwen en dit zowel op kind-, op leerkracht als op schoolniveau. We halen alles uit de kast om elk kind te laten stralen.

Respect, zelfvertrouwen en leerplezier zijn de drie centrale waarden in onze school. Door het gevoel van competentie en zelfvertrouwen, ontwikkelt een kind zijn eigenwaarde en krijgt alle kansen om zoveel mogelijk leerwinst te bekomen. Belangrijk hierbij is dat er respect en waardering moet zijn naar elkaar toe op basis van gelijkwaardigheid.

De aangeboden activiteiten weerspiegelen deze waarden zodat de leerlingen zich hiervan bewust worden en deze kunnen toepassen in hun dagelijks handelen.

De waarden worden bepaald en weerspiegeld door de persoon als leerkracht; door hetgeen hij/zij zegt, doet en voorleeft.

We creëren een gezellige, vertrouwde sfeer waar leerlingen de gelegenheid hebben om zich te ontwikkelen in de brede zin. De activiteiten dragen bij tot de verstandelijke, emotionele, communicatieve, motorische, sociale en creatieve ontwikkeling van leerlingen. Er wordt gewerkt aan het begrijpen van en het gepast reageren in sociale situaties en het voorkomen van pesten.  We hebben oog voor de totale ontwikkelingsontplooiing van iedere leerling.

Visieprent

Er wordt gewerkt op maat van de leerling. Er wordt rekening gehouden met het anders zijn van ieder leerling. Elk leerling heeft recht op begeleiding op zijn niveau en zo wordt de zone van de naaste ontwikkeling aangesproken. We geven leerlingen de mogelijkheid om nieuwe dingen te ontdekken, om vaardigheden te leren, om samen te werken, om samen te spelen en te praten. We vertrekken vanuit de talenten van de leerlingen.

We creëren een veilig en positief klas- en schoolklimaat, waarin elk leerling zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt, zich gesteund voelt, zichzelf kan zijn, succes ervaart maar ook voldoende uitgedaagd wordt en belangstelling toont voor mekaar. De begeleider speelt hierbij een cruciale rol door de eigenheid van de leerling te accepteren. De begeleider motiveert met betekenisvolle activiteiten die passen binnen een context, hij/zij begeleidt met plezier, complimenteert, spreekt leerlingen aan op hun verantwoordelijkheid, geeft hen vertrouwen, biedt hulp waar nodig en geeft de grenzen aan.

De leerling kan zich binnen de eigen mogelijkheden ontwikkelen tot een sociaal, weerbaar, zelfstandig en zelfredzaam kind.  De leerling voelt zich veilig en gesteund door een geborgen, positieve, uitdagende, gestructureerde en voorspelbare omgeving.

In onze school staat tevens een goed welbevinden van elk teamlid centraal.  We creëren een warm, veilig en respectvol schoolklimaat, waar teamleden zich goed, geaccepteerd en gesteund voelen en een waardig lid kunnen zijn van het team.

Ook voor het team gelden de waarden respect, zelfvertrouwen en leerplezier.  We brengen deze  in ons dagelijks handelen en begeleiden tot uiting.  Een goede samenwerking en communicatie tussen teamleden, opvoeders en busbegeleiders biedt de grootste kansen tot succes. SAMEN STERK!

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding van de leerling. Een goede samenwerking en een hoge betrokkenheid zijn cruciaal voor een succesvolle aanpak. Communicatie tussen de school, de ouders en andere externe partners zijn erg belangrijk om tot maximale leerwinst en ontwikkelingsstimulering te komen. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leerlingen.

Scroll to Top